September 27, 2015

INSPO/ EDVARD MUNCH EXHIBITION


Albertina opened a new exhibition this week and for this occasion they opened the doors one night before the official opening, so all of the people could see it as soon as possible. And it was also for free, which was great, but then not so great after all, because we had to stand in a line for about a hour, before we actually got in. No matter how many people were there, it was definitely worth it. 
Right before the event we went to Starbucks to finally taste their Pumpkin Spice Latte. It literally saved my life, because it was so windy outside that day. The cold wind was blowing so much that I thought I have to turn in an ice cube immediately.
The exhibition itself was really nice. I loved, how they placed the pictures, it all just fitted perfectly together. But what I like the most about Albertina's exhibitions is that they always put some stories and quotes on the walls, so that you know, who the artist actually was, what he experienced etc. It really makes a huge difference in understanding the paintings, when you are familiar with the life of the painter. 
Edvard Munch was a Norwegian artist and his work was defined by love, death and loneliness. He is considered as one of the most influential protagonist of the modern art, as he mainly created graphic pictures. His most famous paintings are The Scream, Madonna, The Kiss and Melancholia. Personally I really liked the black and white pictures, because even though Munch didn't use any colour, he was able to express the feelings that were hidden in the painting. I think the picture with a woman and a man looking at each other is a great example. But of course I also liked The Scream, because it's so timeless and classic.
If you're interested in art and want to visit Vienna in the upcoming months, then after shopping at Kärtner Strasse, you should definitely grab some coffee at Starbucks and visit the exhibition. :)

Tento týden v Albertině otevřeli novou výstavu a pro tuto událost dokonce jeden večer před oficiálním otevřením, abychom ji, my nedočkaví, mohli vidět co nejdříve. A bylo to ještě ke všemu zadarmo, což je super, ale pak už to tak super nebylo, protože jsme museli stát ve frontě asi hodinu, než jsme se doopravdy dostali dovnitř. Bez ohledu na to, kolik lidí tam bylo, to za to stoprocentně stálo.
Ještě před tím jsme zašli do Starbucksu, abychom konečně ochutnali jejich dýňové latté. Můžu říct, že mi doslova zachránilo život, protože ten den venku foukal tak studený vítr, že jsem si myslela, že se musím každou chvíli proměnit v ledovou kostku.
Ta výstava byla sama o sobě vážně krásná. Moc se mi líbilo, jak obrazy rozmístili, všechno to tak pěkně do sebe zapadalo. Co mám ale na výstavách v Albertině nejraději je to, že pokaždé jsou na zdech napsané různé příběhy a citáty, díky nimž se můžete o samotném umělci alespoň něco málo dozvědět. Je to skutečně velký rozdíl v porozumění těch obrazů, když znáte části z života jejich autora. 
Edvard Munch byl norský umělec a jeho dílo bylo především definováno tématy jako je láska, smrt a osamělost. Je považován za jednoho z nejvlivnějších protagonistů moderny, jelikož hlavně tvořil s grafikou. Jeho nejznámější obrazy jsou Výkřik, Madonna, Polibek a Melancholie. 
Osobně se mi nejvíc líbily černobílé obrazy, protože i když Munch nepoužil žádné barvy, byl schopen vyjádřit ty pocity, které se v té kresbě skrývaly. Myslím, že ten obraz s ženou a mužem vzájemně se dívajícími sobě do očí, je skvělý příklad. Samozřejmě mě zaujal právě i Výkřik, který je prostě nadčasový a klasický. 
Jestli vás umění zajímá a chcete se v následujících měsících podívat do Vídně, tak po nakupování na Kärtner Strasse byste si měli skočit na kafe do Starbucksu a pak hned vedle na výstavu. :)
   

3 comments:

Thank you for all your lovely comments!